LoppaSeafishing.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Loppaseafishing.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij zijn de partij die je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt, de verwerkingsverantwoordelijke. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige (niet standaard) persoonsgegevens die nodig zijn om je boeking in orde te maken en die je actief verstrekt in correspondentie en of telefonisch
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens beveiligen

Visitloppa.com neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Info@visitloppa.com. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken (Privacy verklaring)

Loppaseafishing.com verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • We hebben je toestemming. Als je bij ons (visitloppa) een reis boekt en je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden conform de website en onze privacyverklaring geef je ons toestemming om je persoonsgegevens te verwerken;
 • Het is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die we met je hebben, of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voordat we een overeenkomst met je aangaan. Dit is nodig om je reis te kunnen boeken en de betaling ervan te verzorgen
 • Het kan noodzakelijk zijn ter bescherming van je eigen vitale belangen of die een andere natuurlijke persoon in het kader van een noodgeval en als we namens jou moeten optreden. Je verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en bepaalde categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens jou moeten optreden, bijvoorbeeld in een noodgeval of in het belang van andere klanten.
 • Het is in het algemeen belang of we hebben een officiële machtiging voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag. We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten, voor onder meer medische en verzekeringsdoeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

 • Visitloppa.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Visitloppa.com) tussen zit.

Loppaseafishing.com gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Outlook voor communicatie per e-mail
 • Socialmedia voor promotie (FB/insta)
 • We transfer voor het uitwisselen van gegevensbestanden
 • Mailchimp (versturen brochure)
 • Papieren dossiers voor de belastingdienst

Na aanmelding voor brochure en akkoord vinkje nieuwsbrief/blogs:

Zijn wij gematigd u via mailchimp een brochure te sturen en in de toekomst verschillende informatieblogs en nieuwsbrieven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Visitloppa.com deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Visitloppa.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Visitloppa.com jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Visitloppa.com maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Visitloppa.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Loppaseafishing.com maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Visitloppa.comzowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.Visitloppa.commaakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Visitloppa.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Visitloppa.com

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Visitloppa.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Visitloppa.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Privacy verklaring.